SAR

Konfiguracja SAR (Search & Rescue) przeznaczona jest do operacji poszukiwawczo-ratunkowych i wyposażona jest w systemy do nadzoru morskiego Maritime Surveillance System posiadające certyfikat EASA. Dodatkowo w wyposażeniu specjalnym możemy znaleźć radar patrolu morskiego, kamerę termowizyjną do obserwacji dziennej i nocnej, system określania namiaru, reflektor poszukiwawczy, skaner IR/UV do wykrywania oraz określania ilości zanieczyszczeń na powierzchni morza czy też zrzucane tratwy ratunkowe ze spadochronami.

 

System przeznaczony jest do wykrywania obiektów oddalonych od samolotu o 220 km, rejestrowania i przechowywania danych namierzonych celów.

 

Konfiguracja dedykowana jest misjom:

  • nadzoru granicznego (zwalczanie nielegalnego przemieszczania się imigrantów, handlu narkotykami, przemytu),
  • ochrony terytoriów granicznych i nadzór łowisk,
  • ochrony terytorium gospodarczego kraju,
  • ochrony środowiska (prowadzonych przez instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się monitorowaniem środowiska i monitorowaniem stanu jego zanieczyszczenia),
  • pomocy ratunkowej po klęskach żywiołowych.