firma.png

Firma

Poznaj nas bliżej

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. należące do koncernu Lockheed Martin, to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny Lockheed Martin poza granicami Stanów Zjednoczonych. Od 86 lat mieleckie zakłady projektują, produkują oraz serwisują samoloty i śmigłowce.

Spółka ma szczególne znaczenie gospodarczo-obronne, a także odpowiada w decydującej mierze za wysoki wynik wartości eksportu polskiego uzbrojenia. Jest również kluczowym członkiem oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, posiadającej status Krajowego Klastra Kluczowego i będącej motorem rozwoju gospodarczego nie tylko regionu ale i całego przemysłu lotniczego w kraju.

W 2015 roku Sikorsky i PZL Mielec zostały przejęte przez Lockheed Martin z siedzibą w Bethesda, w stanie Maryland, USA. Lockheed Martin jest globalnym koncernem zajmującym się przemysłem obronnym i lotniczym. Firma zatrudnia 122 tysiące pracowników na całym świecie i jest zaangażowana przede wszystkim w badania, projektowanie, rozwój, produkcję, integrację i podtrzymywanie zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.

Od września 2005 roku do chwili obecnej prezesem Zarządu jest Janusz Zakręcki.