Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. jako odpowiedzialny pracodawca, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób przebywających na terenie Zakładu zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników jak również dbania o środowisko naturalne.

PZL Mielec stosuje się do wszelkich obowiązujących przepisów regulacji prawnych i nie zawaha się postępować bardziej rygorystycznie, jeśli pojawią się wyższe oczekiwania.

 

Nasz Zakład zobowiązuje się do:

  • ciągłego udoskonalania działań mających na celu utrzymanie i usprawnienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • przestrzegania przepisów prawnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska oraz innych wymagań dotyczących firmy w tym standardów ustanowionych przez Lockheed Martin,
  • minimalizowania jak i zapobiegania wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wszelkiego rodzaju urazom poprzez eliminację oraz ograniczanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
  • wdrażanie bezpiecznych dla środowiska oraz wydajnych metod pracy i procesów produkcyjnych,
  • unikania skażeń środowiska poprzez identyfikację i zapobieganie istniejących jak i potencjalnych negatywnych wpływów działań na środowisko,
  • zmniejszania oddziaływań na środowisko poprzez:

a) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

b) ograniczanie powstawania i przenikania hałasu do środowiska

c) ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

d) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, segregację, powtórne wykorzystanie, utylizację

e) racjonalne użytkowanie surowców, wody oraz mediów.

 

Wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces dlatego też wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszej firmie.

 

Polityka ESH.jpg [142.15 KB]