Patrol ekologiczny

Samolot M28 w wersji patrolu ekologicznego posiada między innymi następujące wyposażenie specjalne:

  • radar patrolu morskiego,
  • kamera termowizyjna do obserwacji dziennej i nocnej,
  • skaner IR/UV do wykrywania oraz określania ilości zanieczyszczeń na powierzchni morza.