MPA

Konfiguracja MPA przeznaczona jest do wykonywania patrolu morskiego.

Standardowo w skład konfiguracji MPA wchodzi radar SAR/ISAR, FLIR, AIS i sprzęt ratowniczy. Ponadto konfigurację M28 można dowolnie modyfikować zabudowując systemy do różnego rodzaju misji to jest w 

radar patrolu morskiego, kamerę termowizyjną do obserwacji dziennej i nocnej, system określania namiaru czy też zrzucane tratwy ratunkowe ze spadochronami.

W zależności od parametrów lotu, czy obecności dodatkowych zbiorników paliwa, M28 jest w stanie wykonywać misje patrolowe od 6 do 8 godzin.

 

Wersja MPA dedykowana jest misjom:

  • nadzoru granicznego (zwalczanie nielegalnego przemieszczania się imigrantów, handlu narkotykami, przemytu)
  • ochrony terytoriów granicznych i nadzór łowisk
  • ochrony terytorium gospodarczego kraju
  • ochrony środowiska (prowadzonych przez instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się monitorowaniem środowiska i monitorowaniem stanu jego zanieczyszczenia)
  • pomocy ratunkowej po klęskach żywiołowych

 

M28 to certyfikowana platforma cywilna i wojskowa będąca jednocześnie średniej wielkości samolotem MPA.