News

PZL Mielec wspiera lokalne szkoły w działaniach dla klimatu

15 marca 2024
Dwie szkoły z Mielca biorą udział we wspieranej przez PZL Mielec kampanii edukacji ekologicznej pod nazwą „Szkoły Doliny Lotniczej działają dla klimatu".

Kampania rozpoczęła się w marcu i jest realizowana w ramach inicjatywy Econnected prowadzonej przez firmy Doliny Lotniczej z myślą o wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Kampania objęła 12 szkół podstawowych z Podkarpacia znajdujących się w sąsiedztwie firm sponsorskich. Z rejonu PZL Mielec będą to Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu oraz Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu.

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w działaniach przeciwdziałających zmianom klimatycznym. W ramach kampanii szkoły powołały koordynatorów, którzy wspólnie z Grupami Klimatycznymi, składającymi się z uczniów, przeprowadzą akcje związane m.in. z zasiewem łąk kwietnych oraz budową domków dla owadów.

- Dbanie o środowisko naturalne to ważny element naszej działalności. Wiemy też, jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, dlatego z chęcią włączyliśmy się w tę kampanię. Cieszymy się, że dzieci z Mielca będą miały szansę wziąć udział w tym ciekawym projekciepowiedział Janusz Zakręcki, prezes zarządu, dyrektor naczelny PZL Mielec.

Realizację kampanii powierzono Stowarzyszeniu EKOSKOP, angażującemu się od lat w różnorodne przedsięwzięcia prośrodowiskowe. Trenerzy Ekoskopu odwiedzą wszystkie szkoły biorące udział w tym konkursie, prowadząc plenerowe warsztaty klimatyczne. W ramach działań praktycznych uczniowie będą uczestniczyć m.in. w warsztatach o drzewach, badaniach mikroskopowych bioróżnorodności oraz organizacji happeningów i konkursów.

Kampania obejmie również szeroką działalność informacyjno-edukacyjną, w tym multimedialne wykłady oraz dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu. Szkoły planują również urządzenie kącików klimatycznych oraz publikację w Internecie autorskich filmików na temat zmian klimatycznych.

Zakończenie kampanii planowane jest na jesień 2024 roku, podczas spotkania wszystkich uczestników w otoczeniu rezerwatu na Lisiej Górze w Rzeszowie. Podczas tej ceremonii zostaną wręczone główne nagrody, w tym cztery stacje METEO oraz nagroda Grand Prix Econnected o wartości 3000 zł.

Informacje o inicjatywie Econnected

Econnected to powstała w 2021 roku pionierska, ekologiczna inicjatywa wśród klastrów przemysłowych w Polsce. Głównym celem działań Econnected jest połączenie wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak i podkreślenie wagi ekologicznych działań firm Doliny Lotniczej oraz wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.  Inicjatywa ma na celu promowanie świadomości ekologicznej wśród innych firm w regionie, w tym na wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w tych zakładach, a także prowadzeniu wspólnych działań wspierających społeczność lokalną, regionalny ekosystem oraz współpracy z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz instytucjami.

(Fot. EKOSKOP)