News

Polskie Zakłady Lotnicze obejmują patronat nad klasą o profilu Technik Mechanik Lotniczy w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

11 października 2019
Umowa o współpracy została podpisana 9 września br. pomiędzy Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. a Starostwem Powiatowym w Mielcu.

W ramach porozumienia PZL Mielec włączy się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Pracownicy szkoły wezmą udział w wizytach studyjnych oraz wykładach na terenie Polskich Zakładów Lotniczych. Umowa przewiduje również konsultowanie programu nauczania przez inżynierów PZL Mielec i ich włączanie się w prowadzenie zajęć.

Dzięki współpracy PZL Mielec z ZST, uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje i umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle lotniczym.

Inwestujemy w firmę i naszych pracowników. Bardzo ważne dla przedsiębiorców jest to, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle lotniczym. Podpisana umowa to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa z przemysłem, jaką można realizować na wielu płaszczyznach” – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

Troje najlepszych uczniów z najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych, otrzyma stypendia naukowe. PZL Mielec zastosuje także pierwszeństwo zatrudnienia absolwentów z najwyższymi ocenami i umożliwi im kontynuację nauki na studiach zaocznych.

Klasa patronacka to korzyść nie tylko dla PZL Mielec. Dla uczniów jest to szansa na kształcenie ukierunkowane na pracę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, szczególnie w profilach lotniczych. Dla nauczycieli to możliwość kształtowania edukacji, kreowania takiej metody nauczania, aby uczniowie byli przygotowani do zawodu i potrafili wejść w ramy organizacji zaraz po ukończeniu szkoły.