News

PZL Mielec z wyróżnieniem Mecenasa Sportu

10 stycznia 2024
Polskie Zakłady Lotnicze zostały nagrodzone tytułem i statuetką Mecenasa Sportu Roku 2024, przyznaną za wkład w rozwój mieleckiego sportu.

29. Gala Plebiscytu Sportowiec Roku organizowana przez regionalny tygodnik Korso i portal korspo.pl., podczas której wręczono wyróżnienia odbyła się w piątek, 5 stycznia. Wyróżnienie w imieniu firmy odebrał Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny PZL Mielec. Kapituła plebiscytu doceniła długoletnie i regularne zaangażowanie PZL Mielec na rzecz sponsorowania mieleckich drużyn sportowych piłki ręcznej i nożnej, jak i innych dyscyplin sportowych, a także zaangażowanie w organizację wielu wydarzeń sportowych w mieście jak i powiecie mieleckim.

"W PZL Mielec rozumiemy jak ważne dla naszej społeczności, sportowców, a także kibiców jest propagowanie i wspieranie lokalnego sportu. Cieszymy się, że dzięki temu mielecki sport i miasto Mielec są widoczny na arenie ogólnokrajowej a nasi sportowcy odnoszą sukcesy i swoimi osiągnięciami promują nasze miasto."  – powiedział Janusz Zakręcki podczas odbierania nagrody.

Polskie Zakłady Lotnicze poza wsparciem mieleckiego sportu, od lat podejmują szereg inicjatyw i przedsięwzięć mających bezpośredni wpływ na lokalną społeczność.  

Jako wiodąca firma w regionie i odpowiedzialny obywatel miasta, firma angażuje się w inicjatywy edukacyjne, prozdrowotne oraz aktywnie działa na rzecz krzewienia kultury i tradycji lotniczej. Od lat PZL Mielec pomaga szkołom, uczelniom a także organizacjom społecznym.

Staramy się reagować na potrzeby środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. Cieszymy się, że nasze starania są dostrzegane lokalne, a także mobilizują do pomagania sąsiadujące z nami firmy”powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec. „Działalność CSR to system naczyń połączonych z kondycją biznesową firmy. Mocno wierzę, że najbliższa przyszłość przyniesie nam kolejne zamówienia, dzięki którym będziemy mogli nadal wspierać wiele cennych inicjatyw w regionie.” dodał Janusz Zakręcki.

Wsparcie edukacji to nie tylko środki finansowe, ale także darowizny rzeczowe przekazywane na rzecz przedszkoli, szkół, instytucji – urządzenia i narzędzia wykorzystywane do nauki zawodu czy wycofane z użytku komputery, których przekazano już ponad 2 tysiące.

PZL Mielec są współzałożycielem Fundacji Wspierania Edukacji działającej przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” i  jednocześnie organizatora zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.  Firma wspiera także inne organizacje i inicjatywy edukacyjne, jak mieleckie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Wsparcie to efekt długofalowego myślenia o rozwoju firmy i zrozumienia potrzeby rozbudzania zainteresowań naukami ścisłymi już od najmłodszych lat.

Za swoje działania prospołeczne, firma została nagrodzona m. in. tytułem „Społecznika Strefy”.

PZL Mielec przeznacza również środki na sponsoring wydarzeń związanych z edukacją, kulturą i sportem. Firma wspiera lokalne wydarzenia kulturalno-rekreacyjne, szkolne inicjatywy oraz mieleckie kluby sportowe.

W 2023 roku firma po raz kolejny wsparła organizację  Podkarpackich Pokazów Lotniczych a także otworzyła swoje bramy dla pasjonatów lotnictwa, aby mogli obejrzeć eksponowane zabytkowe samoloty.

Od 14 lat firma organizuje coroczną Kampanię Charytatywną na terenie PZL Mielec, z której środki przekazywane są na pomoc pracownikom oraz ich najbliższej rodziny, będącym w trudnej sytuacji życiowej. W ubiegłym roku zebrano na ten cel ponad 30 tys. zł.

 

(Fot. KORSO)

 

Korso 1.jpg [1.16 MB]