News

PZL Mielec podpisały Kartę Różnorodności

03 listopada 2022

PZL Mielec dołączyły do prestiżowego grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Jest to pisemne zobowiązanie do działania na rzecz promocji różnorodności w miejscu pracy, a także przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza dla PZL dołączenie do międzynarodowego grona organizacji pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej oraz do grona liderów w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce. To także dowód na otwartość i szacunek wobec różnorodnych pracowników oraz włączenie się w procesy wyznaczania trendów i politykę równych szans.

Podpisanie Karty Różnorodności to pierwsze tak duże działanie Polskich Zakładów Lotniczych w ramach promowania różnorodności. Oprócz tego w PZL organizowane są m.in. szkolenia etyczne, program wsparcia dla pracowników czy regularne dyskusje dotyczące równego traktowania. W planach jest natomiast utworzenie grupy pracowniczej wsparcia kobiet.

"Sukces rynkowy Polskich Zakładów Lotniczych, realizujących swoje zadania w zróżnicowanym środowisku biznesowym, opiera się o działanie według naszych wartości: postępujemy właściwie, szanujemy innych, dążymy do doskonałości. Jednym z najważniejszych wyrazów naszego zaangażowania w te wartości jest aktywne budowanie zróżnicowanej kultury organizacyjnej i integracji różnych grup społecznych. Mocno wierzymy, że możemy być skuteczni i kreatywni poprzez tworzenie środowiska, gdzie każdy może czuć się częścią większego zespołu. Pracownicy, którzy czują się w pracy akceptowani, niezależnie od występujących różnic, bardziej angażują się w swoją pracę i w pełni wykorzystują swoje umiejętności, talenty, kompetencje a tym samym przyczyniają się do budowania sukcesu rynkowego i wizerunkowego firmy. Pracownicy coraz częściej poszukują miejsca pracy, w którym będą mogli czuć się swobodnie i być sobą. Taką organizację budujemy”- powiedziała Członek Zarządu, Dyrektor Personalna PZL Mielec Marta Rokoszak.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej. Inauguracja polskiej odsłony Karty odbyła się w 2012 r.

Dziś w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów, jest już ponad 240 podmiotów. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego.