Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW

19 grudnia 2014
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

123_1.jpg [19.48 KB]

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

 

Wraz z :

 

Politechniką Częstochowską, firmą P.P.U.H. BRYK Witold Bryk oraz Firmą CHIRMED

 

 

W ramach programu INNOLOT realizują projekt:

 

„Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW”

 

W latach 2013-2015 projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu INNOLOT.

 

W grudniu 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW”. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Instytucją Wdrażającą. Projekt Realizowany w latach 2013-2018.

 

Celem  realizowanego projektu jest opracowanie  istotnej w przemyśle lotniczym technologii łączenia struktur lotniczych przy wykorzystaniu innowacyjnej  metody łączenia jaką jest zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych. Zastosowanie nowej technologii pozwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie  dotychczas stosowanych technik wytwarzania. Korzyści wynikające z wdrożenia to zmniejszenie kosztów produkcji  i  skrócenie czasów cykli montażowych, zmniejszenie wagi oraz redukcja hałasu i drgań.

 

www.ncbr.gov.pl

 

Osoby kontaktowe:

 

Grzegorz Luty, tel. 17 743 1583, e-mail: grzegorz.luty@lmco.com

Magdalena Rzeszutek, tel. 17 743 1730, e-mail: magdalena.rzeszutek@lmco.com