Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu lotniczego

06 stycznia 2011
Projekt realizowany w ramach działania 4.5.2
 123_1.jpg [19.48 KB]
PZL Mielec Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu lotniczego”

współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
DOTACJE NA INNOWACJE
W grudniu 2010 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu lotniczego”. Projekt realizowany
jest w ramach działania 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa została zawarta z Ministerstwem Gospodarki – Instytucją Wdrażającą.

Projekt realizowany w latach 2010-2014.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 46 689 081,63 PLN

Wartość dofinansowania: 18 962 151,40 PLN

W wyniku realizacji inwestycji powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe w dziedzinie badań lotniczych (ze szczególnym uwzględnieniem śmigłowców i samolotów). Utworzone Centrum B+R działać będzie na potrzeby PZL Mielec oraz Grupy UTC jak również oferować będzie usługi badawcze w zakresie badań i testów samolotów i śmigłowców.  Budowa nowoczesnego obiektu (hangaru) oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę i sprzęt przyczyni się również do zwiększenia poziomu zatrudnienia
Osoba kontaktowa:
Dariusz Delikat, tel. 17 743 1834, e-mail: d_delikat@pzlmielec.com.pl