Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych

01 września 2011
Projekt realizowany jest w ramach działania 1.4

123_1.jpg [19.48 KB]

PZL Mielec Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych”

współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

DOTACJE NA INNOWACJE

 

W sierpniu 2011 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: „Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych”. Projekt realizowany
jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucją Wdrażającą.

Projekt realizowany w latach 2011-2014.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5 109 248,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 078 460,00 PLN

W wyniku realizacji projektu PZL Mielec włączy do swojego asortymentu znacząco ulepszony produkt w postaci kompletu elementów tytanowych, wykorzystywanych w produkcji statków powietrznych. Równocześnie działania projektu doprowadzą do opracowania koncepcji i stworzenia prototypu innowacyjnej technologii produkcji lotniczej wykorzystującej techniki fotogrametrycznego i laserowego skanowania.  Rozbudowa komórki badawczo – rozwojowej nastąpi poprzez wzrost zatrudnienia personelu badawczego, a także poprzez poszerzenie obecnego zakresu realizowanych zadań badawczych.

 

www.parp.gov.pl

www.europa.eu

 

Osoba kontaktowa: Dariusz Delikat, tel. 17 743 1834, e-mail: d_delikat@pzlmielec.com.pl