Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych

19 grudnia 2014
Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych (filozofia Block Structures)

123_1.jpg [19.48 KB]

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

 

Wraz z :

 

Politechniką Lubelską, firmą P.P.U.H. BRYK Witold Bryk oraz Firmą WIT Composites

 

 

W ramach programu INNOLOT realizują projekt:

 

„Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych”

 

W latach 2013-2015 projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu INNOLOT.

 

W grudniu 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych (filozofia block structures)”. Projekt  był realizowany jest w ramach działania 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Instytucją Wdrażającą. Projekt Realizowany w latach 2013-2018.

 

 

Projekt ten ma na celu zapewnić  polskiemu  przemysłowi  wyjątkową możliwość: uproszczenie skomplikowanych struktur lotniczych za pomocą jednoetapowego podejścia montażowego nazywanego Block Structures. Przez stworzenie  powierzchni współpracujących, które „zapinają” się wzajemnie, znacznie redukuje się liczba elementów i zmniejszają się koszty bez utraty funkcjonalności i wydajności. Rodzaje konstrukcji ujęte w tym podejściu są to półskorupowe części o cienkich ściankach.

 

www.ncbr.gov.pl

 

Osoby kontaktowe:

 

Janusz Jabłoński, tel. 661614619, e-mail: janusz.jablonski@lmco.com

Magdalena Rzeszutek, tel. 17 743 1730, e-mail: magdalena.rzeszutek@lmco.com