Nowe umiejętności kluczem do podniesienia potencjału adaptacyjnego firmy – szkolenia kadry kierowniczej PZL Mielec”

13 stycznia 2010
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2009 roku został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.
456.jpg [159.22 KB]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W 2009 roku został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.
 
Wniosek uzyskał wysokie noty Komisji Oceniającej projekty, dzięki czemu pozyskaliśmy środki Unii Europejskiej na realizację programu szkoleń dla naszych pracowników.
 
Projekt pt. "Nowe umiejętności kluczem do podniesienia potencjału adaptacyjnego firmy – szkolenia kadry kierowniczej PZL Mielec” o wartości blisko 1 mln zł. będzie realizowany od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku. 
Projekt  skierowany jest do kadry kierowniczej PZL Mielec – pracowników zamieszkujących województwo podkarpackie.
 
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku przemysłu lotniczego poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej do potrzeb i wymagań branży przemysłu lotniczego.
 
Projektem zostanie objętych 180 pracowników – członków kadry kierowniczej.
 
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane takie grupy szkoleń jak:
- Komunikacja i współpraca w zespole
- Dobór pracowników
- Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych oraz techniki radzenia sobie ze stresem
- Skuteczne zarządzanie
- Zarządzanie jakością
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie finansami dla nie finansistów
- Controling – narzędzie do zarządzania firmą
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS, PZL Mielec będzie w stanie w krótkim czasie podnieść kwalifikacje kadry kierowniczej co wpłynie pozytywnie na rozwój firmy.