Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania

18 stycznia 2018
„Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych”

UE_1 Innolo.jpg [16.41 KB]

Tytuł projektu:

 

„Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych”

 

 

Cel Projektu

Opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu skutecznego i efektywnego wykorzystania innowacyjnych materiałów kompozytowych, spełniających wymagania przyszłych warunków eksploatacji samolotu

 

Planowane efekty

Wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych metodą autoklawową i bezautoklawową oraz technik monitoringu i napraw struktur pierwszorzędowych

 

Wartość Projektu

33 798 239.39 zł

 

Wkład

Funduszy Europejskich

19 997 696.47 zł

 

 

Działanie

1.2. Sektorowe programy B+R

 

Kierownik Projektu

Karol Padykuła

mail: karol.padykula@lmco.com

tel. 17 743 1220