Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych

17 stycznia 2018
„Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarzania struktur lotniczych”

UE_1 Innolo.jpg [16.41 KB]

Tytuł projektu:

 

„Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarzania struktur lotniczych”

 

 

Cel Projektu

Opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarzania

 

Planowane efekty

Wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych zapewniających zwiększenie efektywności ekonomicznej produktu poprzez ograniczenie liczby elementów i poprawę aerodynamiki, zwiększenie ogniotrwałości oraz rozwój struktur pochłaniających energię

 

Wartość Projektu

23 648 972.25 zł

 

Wkład

Funduszy Europejskich

14 260 718.46 zł

 

 

Działanie

1.2. Sektorowe programy B+R

 

Kierownik Projektu

Marcin Głodzik

mail: marcin.glodzik@lmco.com

tel. 17 743 0023