Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI LOCKHEED MARTIN (UE)      

Lockheed Martin oraz jej spółki powiązane (zwane razem „Przedsiębiorstwem Lockheed Martin", „my", „nas") poważnie traktują ochronę danych oraz swoje zobowiązane związane z polityką prywatnością.

Mamy prawo dokonywać okresowych zmian w niniejszym powiadomieniu w celu dostosowania go do wymagań prawnych oraz sposobu prowadzenia biznesu. Prosimy regularnie sprawdzać poniższe strony w celu uzyskania aktualnych informacji. W przypadku, kiedy dokonamy znaczących zmian w informacji dotyczącej polityki prywatności, poinformujemy o tym poprzez powiadomienie na naszej stronie internetowej bądź poprzez wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną („Powiadomienie o Zmianie”).   

Niektóre ze stron internetowych Lockheed Martin, na przykład LMPeople i Employee Service Center, które umożliwiają pracownikom oraz osobom emerytowanym dostęp do internetowych informacji dotyczących personelu oraz świadczeń, mogą posiadać bardziej szczegółową politykę prywatności, oraz wyłączenia klauzuli. W takim przypadku, tego typu polityka oraz klauzule mają pierwszeństwo przed niniejszym powiadomieniem. W celu ułatwienia znalezienia poniższej Polityki Prywatności, udostępniamy ją jako stopka każdej strony internetowej, do której ma ona zastosowanie. Pracownicy oraz inne osoby posiadające dostęp do wewnętrznej sieci Intranet Lockheed Martin powinni zauważyć, że niniejsze informacje dotyczące polityki prywatności mają zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni do nich bezpośrednio przekierowani. W innym przypadku, zastosowanie będzie miała nasza wewnętrzna polityka prywatności, określona w Korporacyjnych Środkach Sterowania.      

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej można znaleźć zewnętrzne linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności ma zastosowanie jedynie dla danych osobowych zgromadzonych na tej stronie internetowej i nie ma zastosowania dla innych stron internetowych osób trzecich. Pragniemy poinformować, że mamy wpływu ani kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich.  Korzystając z innych stron internetowych czynisz to na własne ryzyko, a zastosowanie mają wtedy oświadczenia oraz polityka prywatności dotyczące tych stron internetowych.    

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY ORAZ DLACZEGO I KIEDY Z NICH KORZYSTAMY

W tej sekcji dowiesz się więcej o:

 • typach danych osobowych, które gromadzimy,
 • sytuacjach, w których gromadzimy dane osobowe,
 • w jaki sposób korzystamy z danych osobowych,
 • podstawach prawnych korzystania z danych osobowych.


W jakich sytuacjach gromadzimy informacje

Gromadzimy Twoje informacje, jeżeli jesteś zarejestrowany, bądź korzystasz z jednej z naszych stron internetowych.

Gromadzimy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie szczegółów, które nam dostarczasz, np. odpowiadając na oferty pracy, komunikując się z nami poprzez pocztę elektroniczną bądź telefon,  
 • poprzez obserwowanie Twojego korzystania z naszych produktów oraz usług na naszej stronie internetowej.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii śledzenia znanej jako „pliki cookie”. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie oraz sposobu, w jaki możliwa jest zmiana zarządzania plikami cookie w przeglądarce, prosimy zapoznać się z naszymi informacjami dotyczącymi plików cookie.

Dane osobowe, które gromadzimy i używamy, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych

Kategoria danych osobowych

Dalsze informacje o kategorii

Informacje kontaktowe

Imiona, nazwiska, adresy (w tym, historia adresów), adresy e-mail, numery telefonu

Informacje o zatrudnieniu

Status zatrudnienia, historia zatrudnienia, historia wykształcenia, CV, informacje o poświadczeniu bezpieczeństwa, jeśli to konieczne, wysokość aktualnego wynagrodzenia oraz inne informacje osobowe przedstawione przez kandydata na dane stanowisko  

Adresy IP i szczegóły techniczne

Adres IP komputera/osobistego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej/stron internetowych, przybliżone informacje o lokalizacji, z której korzystasz z naszej strony internetowej/stron internetowych oraz informacje dotyczące Twojego urządzenia i przeglądarki  

 

 

 

Podstawy prawne korzystania z Twoich danych osobowych

Gromadzimy, używamy oraz udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie wtedy, kiedy posiadamy dla tego celu właściwą podstawę prawną. Może to nastąpić w przypadku, kiedy:    

 • wyraziłeś/aś zgodę na używanie danych osobowych, na przykład poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas wiadomości;
 • wykorzystywanie danych osobowych leży w naszych uzasadnionych interesach jako organizacji handlowej (na przykład, w naszych uzasadnionych interesach dotyczących komunikacji z Tobą – w takich przypadkach będziemy troszczyć się o Twoje informacje w stosowny sposób, respektując Twoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych). Posiadasz również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, jak wyjaśniono w sekcji DOSTĘPNE PRAWA POMAGAJĄCE W ZARZĄDZANIU PRYWATNOŚCIĄ;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy bądź podjęcia działań prowadzących do zawarcia z Tobą umowy, na przykład kiedy ubiegasz się o pracę w naszym przedsiębiorstwie bądź jesteś jednym z naszych dostawców;  
 •  wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia właściwych zobowiązań prawnych oraz regulacyjnych, na przykład wypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji sądu.     

W przypadku, kiedy chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adres e-mail:

Przetwarzane dane osobowe

Powód przetwarzania

Uzasadnienie prawne

Imiona, nazwiska, adresy (w tym, historia adresów), adresy e-mail, numery telefonu

W celu przekazania informacji dotyczących produktów oraz usług; w celu przekazania informacji związanych z naszą umową z Tobą.

Zgoda, nasze uzasadnione interesy bądź konieczność wykonania umowy

Status zatrudnienia, historia zatrudnienia, historia wykształcenia, CV, informacje o poświadczeniu bezpieczeństwa, jeśli to konieczne, wysokość aktualnego wynagrodzenia oraz inne informacje osobowe przedstawione przez kandydata na dane stanowisko

W celu przetwarzania podań o pracę otrzymanych od Ciebie

Nasze uzasadnione interesy bądź konieczność wykonania umowy

Adres IP komputera/osobistego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej/stron internetowych oraz informacje dotyczące Twojego urządzenia i przeglądarki  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz informacji; w celu monitorowania wydajności naszej strony internetowej oraz poprawy wrażeń użytkownika

Zgoda bądź nasze uzasadnione interesy

 

 

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W tej sekcji dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób udostępniamy dane osobowe:

 • wewnątrz Lockheed Martin Corporation,
 • osobom trzecim pomagającym dostarczyć produkty i usługi; oraz
 • ciałom nadzorującym.

 

Udostępniamy Twoje informacje w sposób oraz dla celów opisanych poniżej:  

 1. wewnątrz Lockheed Martin Corporation, w przypadku, kiedy ujawnienie tego typu informacji jest niezbędne do zapewnienia dostarczenia usług bądź zarządzania przedsiębiorstwem;
 2. osobom trzecim pomagającym zarządzać naszym przedsiębiorstwem oraz dostarczać usługi. Tego typu osoby trzecie wyrażają zgodę na zastosowanie ograniczeń poufności oraz korzystają z udostępnionych przez nas danych osobowych w naszym imieniu jedynie dla celów zapewnienia usług umownych. Tego typu osoby trzecie obejmują dostawców usług IT, którzy pomagają w zarządzaniu naszymi systemami IT oraz back office;  
 3. ciałom nadzorującym, w celu przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa, regulacji, zasad oraz wniosków organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz agencji rządowych;
 4. mamy prawo udostępniać dane nieosobowe dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową, schematy poruszania się po stronie internetowej oraz dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w sposób zbiorczy i statystyczny, naszym partnerom, jednostkom powiązanym oraz reklamodawcom; 
 5. W przypadku, kiedy, w przyszłości, dokonamy sprzedaży bądź przekazania części bądź całości naszego przedsiębiorstwa lub majątku osobie trzeciej, mamy prawo ujawnić informacje potencjalnym bądź faktycznym nabywcom naszego przedsiębiorstwa lub majątku, będącymi osobami trzecimi.


GLOBALNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W tej sekcji dowiesz się więcej o:

 • w jaki sposób działamy jako przedsiębiorstwo globalne oraz w jaki sposób dokonujemy międzynarodowego przekazywania danych.
 • ustaleniach, których dokonujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych w momencie przekazania ich za granicę.   


Lockheed Martin Corporation działa na skalę globalną. W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane oraz mogą być gromadzone w krajach poza obszarem UE (w tym, w Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Singapurze oraz Hongkongu), w których obowiązują inne standardy ochrony danych. Lockheed Martin Corporation podejmuje stosowne kroki mające na celu zapewnienie, że przekazanie danych osobowych odbywa się zgodnie ze stosownymi przepisami prawa oraz jest odpowiednio zarządzane, w celu ochrony Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych oraz Twoich interesów. Lockheed Martin Corporation podejmuje równie stosowne kroki mające na celu zapewnienia, że przekazanie danych osobowych zostaje ograniczone jedynie do krajów, które są uznane jako zapewniające odpowiedni poziom prawnej ochrony bądź w przypadku, których dokonano alternatywnych ustaleń w celu ochrony Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu:

 • zapewniamy, że przekazywanie danych wewnątrz Lockheed Martin Corporation zostaje objęte umową pomiędzy członkami Lockheed Martin Corporation (umową wewnątrzgrupową), która zobowiązuje każdego członka grupy do zapewnienia, że dane osobowe posiadają odpowiedni, stały poziom ochrony za każdym razem, kiedy zostają przekazywane wewnątrz Lockheed Martin Corporation;
 • w przypadku, kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Lockheed Martin Corporation bądź osobom trzecim pomagającym dostarczyć produkty I usługi, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne mające na celu ochronę danych osobowych. Część z tych zapewnień stanowi uznane systemy certyfikacji, na przykład Tarcza Prywatności UE-USA, mająca na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z obszarów UE do Stanów Zjednoczonych; lub   
 • w przypadku, kiedy otrzymujemy wnioski o udzielenie informacji od organów ścigania bądź ciał nadzorujących, dokonujemy ich dokładnego sprawdzenia przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: w celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zastosowanych środków ostrożności (w tym, kopii właściwego zobowiązania umownego) mających na celu odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych podczas ich przekazywania opisanego powyżej.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE  

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa, politykę oraz procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty informacji, ich nieuprawnionego ujawnienia bądź dostępu do nich, zgodnie z charakterem tego typu informacji. Jako, że bezpieczeństwo informacji zależy częściowo od bezpieczeństwa komputera używanego do kontaktowania się z nami oraz zabezpieczeń używanych w celu ochrony danych identyfikujących użytkowników oraz haseł, prosimy o podjęcie stosownych kroków mających na celu ochronę tego typu informacji. 

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane zostały one zgromadzone, jak wyjaśniono w powiadomieniu. W niektórych okolicznościach, mamy prawo przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, na przykład w przypadku, kiedy jest to niezbędne zgodnie z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi lub rachunkowymi.

W szczególnych okolicznościach, mamy prawo przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres czasu, aby uzyskać dokładną ewidencję Twoich porozumień z nami w przypadku jakichkolwiek skarg bądź zakwestionowania decyzji lub w przypadku, kiedy mamy podstawy, aby przypuszczać, że istnieje możliwość wszczęcia postępowania sądowego dotyczącego Twoich danych osobowych bądź porozumień z nami.  

DOSTĘPNE PRAWA POMAGAJĄCE W ZARZĄDZANIU PRYWATNOŚCIĄ

Z uwzględnieniem pewnych wyjątków, oraz w niektórych przypadkach zależnie od podejmowanych przez nas działań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, posiadasz pewne prawa związane ze swoimi danymi osobowymi. Kliknij na linki poniżej, aby dowiedzieć się więcej o prawach, które posiadasz:

Przed ujawnieniem danych osobowych, mamy prawo, dla celów związanych z bezpieczeństwem, poprosić o przedstawienie dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.  W przypadku, kiedy Twój wniosek zostanie uznany za wyraźnie bezzasadny, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, dozwolonej przepisami prawa.

Możesz wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: privacy.fc-lm@lmco.com. Zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz innymi dozwolonymi ustaleniami, dokonamy rozsądnych starań w celu natychmiastowego rozpatrzenia Twojego wniosku oraz poinformowania Cię w przypadku, kiedy będziemy potrzebować dalszych informacji.

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni rozpatrzyć Twój wniosek na przykład w przypadku, kiedy miałoby to wpływ na obowiązek zachowania poufności względem innych jednostek, bądź w przypadku, kiedy jesteśmy uprawnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.   

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo wnioskowania o przedstawienie kopii Twoich danych osobowych posiadanych przez nas oraz prawo do zostania poinformowanym o (a) źródle swoich danych; (b) celach, dla których przetwarzamy dane, podstawie prawnej oraz metodach przetwarzania; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) jednostek bądź kategorii jednostek, którym dane osobowe mogą zostać przekazane.    

Prawo do poprawy/usuwania danych osobowych

Masz prawo wnioskowania o poprawę nieprawidłowych danych osobowych. Mamy prawo zweryfikować poprawność danych osobowych przed ich poprawieniem.   

W ograniczonych przypadkach, masz również prawo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych gdy: 

 • dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zgromadzone;
 • wycofałeś/aś swoją zgodę (w przypadku, kiedy przetwarzanie danych było oparte na zgodzie) i nie ma już innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych; lub  
 • po wykorzystaniu prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych (patrz: prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych ); lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jest to wymagane w celu wypełnienia prawnych zobowiązań Lockheed Martin Corporation.

Nie mamy obowiązku rozpatrywać wniosku o usunięcie danych osobowych w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne:

 • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych; lub
 • w celu ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo uzyskać ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych jedynie w przypadku, kiedy:  

·zakwestionowano ich prawidłowość (w celu umożliwienia weryfikacji ich prawidłowości); lub
·przetwarzanie danych osobowych nastąpiło niezgodnie z prawem, ale nie wyrażasz chęci usunięcia danych; lub
·dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zgromadzone, ale wciąż potrzebujemy ich w celu ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony;
 • wykorzystałeś/aś prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (w przypadku, kiedy weryfikacja nadrzędnych względów jest w toku).

Mamy prawo kontynuować wykorzystywanie Twoich danych osobowych po wystosowaniu wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, w przypadku, kiedy:  

 • posiadamy Twoją zgodę; lub
 • jest to niezbędne w celu ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony; lub
 • jest to niezbędne w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.   

Prawo do przekazywania danych osobowych

Masz prawo poprosić o przedstawienie swoich danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, bądź poprosić o ich bezpośrednie przekazanie innemu administratorowi danych, ale w każdym z tych przypadków jedynie gdy:

 • przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie bądź na wykonywaniu postanowień umowy; oraz
 • przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które jako podstawę prawną posiadają nasze uzasadnione interesy w przypadku, kiedy przypuszczasz, że Twoje podstawowe prawa i swobody przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.   

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, mamy możliwość przedstawienia naszych istotnych uzasadnionych interesów, które przeważają nad Twoimi prawami oraz swobodami.

Prawo do sprzeciwienia się sposobowi wykorzystywania przez nas danych osobowych dla bezpośrednich celów marketingowych

Masz prawo wnioskować o zmianę sposobu kontaktu z Tobą dla celów marketingowych.  

Masz prawo wnioskować o nieprzekazywanie Twoich danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim, dla bezpośrednich celów marketingowych bądź innych celów.  

Prawo do  uzyskania kopii środków ostrożności dotyczących danych osobowych wykorzystywanych dla przekazywania ich poza jurysdykcję

Masz prawo wnioskować o uzyskanie kopii, bądź odniesienia do, środków ostrożności, które mają zastosowanie dla przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.  

Mamy prawo przeredagować umowy dotyczące przekazywania danych osobowych w celu ochrony warunków handlowych.

Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego

Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego  w przypadku, kiedy masz zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Pomimo, że zawsze posiadasz prawo złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, uprzejmie prosimy o próbę rozwiązania spornych kwestii z nami przed kontaktem z tego typu organem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Podstawowym punktem kontaktowym dla wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszego powiadomienia dotyczącego ochrony danych osobowych jest Kontakt Ochrony Danych lub

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, obawy bądź skargi dotyczące naszego przestrzegania postanowień opisanych w niniejszym powiadomieniu oraz przepisów prawa dotyczących ochrony danych, lub w przypadku, kiedy pragniesz wykonywać swoje prawa, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem podanym poniżej.  Dokonamy analizy oraz próby rozstrzygnięcia skarg oraz sporów i podejmiemy wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia wykonania Twoich praw tak szybko jak to możliwe, w ramach czasowych określonych przepisami prawa ochrony danych.     

Kontakt z organem nadzorującym ochronę danych

W każdym przypadku masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych  (np. w Twoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy bądź w miejscu dokonania domniemanego naruszenia). Uprzejmie prosimy o próbę rozwiązania spornych kwestii z nami przed kontaktem z tego typu organem.

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone