Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych

Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych realizowane w ramach projektu POIG Działanie 4.5.2. „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby przemysłu lotniczego”

 

Kompleksowe badania statków powietrznych na ziemi i w locie

 

AWIONIKA:
       - Badanie kompatybilności elektromagnetycznej
       - Testowanie i skalowanie wysokościomierza RWL-750M
       - Badanie i kalibracja lotniczych urządzeń pokładowych
       - Badanie Transponderów, Interrogatorów, systemów DME,
          TCAS, TACAN, VOR, ILS, GS, LOC
   WŁASNOŚCI LOTNE I OSIĄGI:
       - Rejestracja cyfrowa parametrów
       - Zapis Video
       - Pomiary wielkości fizycznych
   DIAGNOSTYKA STATKU POWIETRZNEGO:
      - Bezdotykowe pomiary temperatur
      - Badanie wideoskopowe
      - Badania zmęczeniowe
      - Badania mobilne urządzeń i konstrukcji
      - Badania środowiskowe urządzeń i instalacji

 

 

 

 

    DOTACJE NA INNOWACJE

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone