Aktualności

PZL Mielec – Liderem Bezpieczeństwa Pracy

24-11-2017

 

PZL Mielec – Liderem Bezpieczeństwa Pracy

 

W dniach 25-26 października 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja BHP w ramach XX Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Zarządzanie wiekiem w aspekcie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”.

 

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powołanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), należą pozytywnie ocenione po uprzedniej surowej weryfikacji wyselekcjonowane przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej.

 

Tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy firma PZL Mielec otrzymała dzięki wysokim standardom programu BHP, osiąganiu kluczowych wskaźników oraz działaniom potwierdzającym naszą aktywność i innowacyjność w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.  

 

W trakcie drugiego dnia konferencji, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią i osiągnięciami  firmy PZL Mielec.

 

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, wśród których byli przedstawiciele instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, kierownictwo średniego i wyższego szczebla oraz służby BHP z zakładów o najwyższych standardach bezpieczeństwa w kraju.

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone