Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/167/2017

 

 

Mielec, 2017-02-10

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

8-kanałowy rejestrator uniwersalny, 4 wyjścia przekaźnikowe, Ethernet, USB, RS485, obudowa tablicowa 96x96, wyświetlacz graficzny z ekranem dotykowym


■ 8 wejść uniwersalnych (Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000, J, K, S, R, T, B, E, N, 0/4-20mA, 0-10V, 0-60 mV, 0÷850Ω)
■ 4 wyjścia przekaźnikowe 5A / 250VAC (dla obciążeń rezystancyjnych) z sygnalizacją dźwiękową i wizualną stanu pracy, programowalną charakterystyką i możliwością przypisania do dowolnych kanałów pomiarowych wyzwalających alarm
■ zapis danych w standardowym pliku tekstowym znajdującym się w wewnętrznej pamięci rejestratora w systemie FAT z możliwością edycji w arkuszach kalkulacyjnych
■ wyposażony w interfejsy szeregowe: USB (do współpracy z komputerem oraz pamięciami USB), RS485 (MODBUS-RTU) i Ethernet (100base-T, usługi i protokoły TCP/IP: MODBUS-TCP, serwer HTTP, klient SMTP, DHCP, ICMP, klient DDNS, itp.)
■ możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych na pamięci USB oraz za pomocą portu USB komputera lub poprzez Ethernet
■ kolorowy wyświetlacz graficzny z ekranem dotykowym
■ programowalny język menu (w tym polski)
■ graficzne i tekstowe metody prezentacji wartości mierzonych (liczby, bargraf, licznik, wykres)
■ wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
■ wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworników obiektowych
■ kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar (automatyczna lub stała)
■ dołączone bezpłatne oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników oraz konfigurację parametrów
■ programowalne rodzaje wejść, zakresy wskazań, nazwy kanałów i grup pomiarowych, opcje rejestracji, alarmów, wyświetlania, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
■ możliwość ochrony dostępu do parametrów konfiguracyjnych z wykorzystaniem hasła
■ sposoby konfiguracji parametrów:
- z klawiatury foliowej i ekranu dotykowego umieszczonego na panelu przednim,
- poprzez USB, RS485 lub Ethernet z wykorzystaniem dołączonego bezpłatnego oprogramowania,
- protokół komunikacyjny MODBUS-RTU i MODBUS-TCP,
- z plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci USB lub na dysku komputera
■ dostępna ochrona danych pomiarowych przed niepowołaną modyfikacją (suma kontrolna)
■ jednoczesna rejestracja danych z wszystkich aktywnych wejść pomiarowych
■ obudowa do montażu tablicowego (panelowego), szczelność od frontu IP65
■ wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
■ możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania rejestratora z pamięci USB
■ zasilanie sieciowe 230VAC

Minimalna szczelność od frontu - IP65

2,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.   

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-02-17

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT II DOZ/19/2017

Mielec, 2017-02-15

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/19/2017 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0003/15-00 opublikowanego w Bazie konkurencyjności oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: TEN CATE ADVANCED COMPOSITES BV

 

Adres: Kastanienweg 44, 74821 Mosbach, Germany

 

Data wpłynięcia oferty: 2017-01-11, 2017-01-24

 

Wartość netto oferty: 71 555,00 EUR, 55 191,00 USD

 

Wartość brutto oferty: 71 555,00 EUR, 55 191,00 USD

INNOLOT DOZ/184/2017

 

 

Mielec, 2017-02-15

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Wypełniacz ulowy aramidowy o rozmiarach 1250x2500 mm, grubość 10mm, wielkość komórki 3/16 cala (~4,8mm), gęstość 2 funty/storę sześcienną (~32kg/m3), typ materiału HRH10.

 

1,00

arkusz

2.

Wypełniacz ulowy aluminiowy o rozmiarach 1220x2440, grubość 10mm, wielkość komórki 3/16 cala (~4,8mm), gęstość 3.1 funty/storę sześcienną (~48kg/m3), grubość blachy 0,001 cala (~0,025 mm), stop 5052.

 

1,00

arkusz

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.  Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.  

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-02-23

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/188/2017

 

 

Mielec, 2017-02-15

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Pianka poliuretanowa gr.10mm ze szklanymi przeszyciami w postaci mostów, dedykowana do technologii infuzji. Przeszycia ze szkła typu E pod kątem +/- 45o wzdłuż arkusza (0o, 150g/m2) i w poprzek arkusza (90o, 150g/m2). Liczba przeszyć 0,5/cm2. Pianka: wykonana z poliuretanu 40kg/m3, masa powierzchniowa 400g/m2. Wymiary arkusza pianki 1200 x 1200 mm. Całkowita masa powierzchniowa arkusza 700g/m2. Ilość arkuszy 25.

 

25,00

arkusz

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.  Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.   

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-02-23

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/195/2017

Mielec, 2017-02-16

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wiertło NWKc ogólnego stosowania wykonane ze stali szybkotnącej (HSS)
Średnica: 12 mm
Długość całkowita: 182 mm
Długość robocza: 101 mm
Kąt wierzchołkowy 118°
Chwyt: stożkowy Morse'a MK1

DIN 345

3

szt.

2

Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HD, wersja LC.
Siła mocowania:  4-stopniowa dla szerokości szczęk 160 mm.Korpus z żeliwa sferoidalnego, szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.
Wrzeciono azotowane i całkowicie zamknięte.
Wyposażenie: 2 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące, 1 klucz trzpieniowy, 1 szczęka nasadzana dla rozwartości od 0 mm dla wielk. 160 mm.

certyfikat jakości

1

szt.

 

1. Można zaproponować asortyment równoważny do wytypowanego w zapytaniu ofertowym.


2. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


3. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


4. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


5. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-02-23

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Bogdan Pietras  tel. 17 743 1416 email: @lmco.com

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone