Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/281/2017

 

 

Mielec, 2017-03-15

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o obj.proporcji mieszania 1:1 w kartuszu 400 ml. Odpowiedni do klejenia metali i kompozytów. Lepkość po zmieszaniu 19.000 mPa*s; maksymalna wypełniana szczelina do 2 mm; czas życia 1-2h (23°C); czas do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej 3-5h (23°C); czas do uzyskania wytrzymałości roboczej 24h (23°C); wytrzymałość na ścinanie 18-21 MPa (mild steel); wytrzymałość na oddzieranie 60-80 N/25mm (aluminium); wydłużenie przy zerwaniu 5-10%; twardość 65-75 Shore D; Tg 40-50°C.

 

2,00

szt.

2

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o obj.proporcji mieszania 1:1 w kartuszu 50 ml. Odpowiedni do klejenia metali i kompozytów. Lepkość po zmieszaniu 20.000 mPa*s; maksymalna wypełniana szczelina do 2 mm; czas życia 10-20minut (23°C); czas do uzyskania wytzrymałości manipulacyjnej 20-30minut (23°C); czas do uzyskania wytrzymałości roboczej 24h (23°C); wytrzymałość na ścinanie 8-12 MPa (mild steel); wytrzymałość na oddzieranie 70-90 N/25mm (aluminium); wydłużenie przy zerwaniu 20-40%; twardość 30-50 Shore D; Tg 20°C.

 

4,00

szt.

3

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o obj.proporcji mieszania 1:1 w kartuszu 50 ml. Odpowiedni do klejenia metali i kompozytów. Lepkość po zmieszaniu 17.000 mPa*s; maksymalna wypełniana szczelina do 2 mm; czas życia 3-4 minut (23°C); czas do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej 5-8 minut (23°C); czas do uzyskania wytrzymałości roboczej 30-60 minut (23°C); wytrzymałość na ścinanie 12-18 MPa (mild steel); wytrzymałość na oddzieranie 5-20 N/25mm (aluminium); wydłużenie przy zerwaniu <5%; twardość 70-80 Shore D; Tg 40-50°C.

 

3,00

szt.

4

Dwuskładnikowy klej metakrylowy o obj.proporcji mieszania 10:1 w kartuszu 50 ml. Odpowiedni do klejenia metali, kompozytów i niektórych tworzyw sztucznych (np.ABS). Kolor czarny; lepkość skł.A 190.000-250.000 mPa*s; skł.B 120.000-180.000 mPa*s; czas życia 13-17minut (24°C); czas utwardzania 30-40minut (24°C); Wytrzymałość na ścinanie 16-19 MPa (aluminium); wytrzymałość na rozciąganie 12-15 MPa; max. wydłużenie podczas rozciągania 40-60%;moduł Younga 207-276 MPa.

 

3,00

szt.

5

Pistolet ręczny do kleju poz.1

 

 

1,00

szt.

6

Pistolet ręczny do kleju poz.2,3

 

 

1,00

szt.

7

Pistolet ręczny do kleju poz.4

 

 

1,00

szt.

8

Końcówka mieszająca (mikser statyczny) do kartusza poz.1

 

 

32,00

szt.

9

Końcówka mieszająca (mikser statyczny) do kartusza poz.2,3

 

 

24,00

szt.

10

Końcówka mieszająca (mikser statyczny) do kartusza poz.4

 

 

12,00

szt.

11

Końcówka mieszająca (mikser statyczny) do kartusza poz.4

 

 

12,00

szt.

 

1.  Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5.  Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.

 

6. Oferty będą rozpatrywane całościowo.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-03-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT II DOZ/292/2017

Mielec, 2017-03-17

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Wypełniacze komórkowe o strukturze plastra miodu zgodne z poniższymi wymaganiami:
• Proces łączenia możliwy w autoklawie i poza autoklawem
• Wytworzony z papieru N636
• Grubość papieru: 0,0014 cala nominalna
• Gramatura papieru:  0,9±0,07 oz/yd2
• Paper density 0,78-0,92 g/cm3
• 1/8 ± 0,012 inch (3,2 ± 0,32mm)  wielkość komórek
• Gęstość wypełniacza:2,5 ±0,3 lb/ft3, (40±5kg/m3)
• Grubość  0,5 ±0,01 cala (12,7 ± 0,2 mm)

Zapewnić PZL wartości materiałowe:
a. Wytrzymałość na ściskanie niestabilizowana próbka
b. '"L" Wytrzymałość i moduł na ścinanie
c. '"W" Wytrzymałość i moduł na ścinanie
d. Gęstość
e. Wielkość komórki

 

4 arkusze
wymiary:
48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm)

 

2.

Wypełniacze komórkowe o strukturze plastra miodu zgodne z poniższymi wymaganiami:
• Proces łączenia możliwy w autoklawie i poza autoklawem
• Wytworzony z papieru N636
• Grubość papieru: 0,0028 cala nominalna
•Gramatura papieru: 1,8±0,15 oz/yd2
• Gęstość papieru: 0,78-0,92 g/cm3
• 1/8 ± 0,012 inch (3,2 ± 0,32mm)  wielkość komórek
• Gęstość wypełniacza:4,5 ± 0,5lb/ft3 (72±8kg/m3)
• Grubość  0,5 ±0,01 cala (12,7 ± 0,2 mm)

Zapewnić PZL wartości materiałowe:
a. Wytrzymałość na ściskanie niestabilizowana próbka
b. '"L" Wytrzymałość i moduł na ścinanie
c. '"W" Wytrzymałość i moduł na ścinanie
d. Gęstość
e. Wielkość komórki

 

4 arkusze
wymiary:
48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm)

 

 

UWAGA:  Oferty będą rozpatrywane całościowo zgodnie z kryterium wyboru oferty.


KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY.


1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-03-28

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/296/2017

Mielec, 2017-03-17

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Wypełniacze komórkowe o strukturze plastra miodu zgodne z poniższymi wymaganiami:
• Proces łączenia możliwy w autoklawie i poza autoklawem,
• Wytworzony z papieru N636,
• Grubość papieru: 0,0014 cala nominalna,    
• Gramatura papieru:  0,9±0,07 oz/yd2,                 
• Paper density 0,78-0,92 g/cm3,
• 1/8 ± 0,012 inch (3,2 ± 0,32mm)  wielkość komórek,
• Gęstość wypełniacza:2,5 ±0,3 lb/ft3, (40±5kg/m3),
• Grubość  0,5 ±0,01 cala (12,7 ± 0,2 mm),
• Wymiary arusza: (1450±50 x 2650±75mm).

Zapewnić PZL wartości materiałowe:
a. Wytrzymałość na ściskanie niestabilizowana próbka.
b. "L" Wytrzymałość i moduł na ścinanie.
c. '"W" Wytrzymałość i moduł na ścinanie.
d. Gęstość.
e. Wielkość komórki.

 

3 arkusze

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-03-28

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/305/2017

 

Mielec, 2017-03-17

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Aluminiowe wypełniacze komórkowe o strukturze plastra miodu zgodne z poniższymi wymaganiami:
• Zgodny z AMS-C-7438,
• Wytworzony z aluminiowej foli typu 5052,
• Gęstość  7.9 ± 0,8 lb/ft3,
• Wielkość komórek  ¼ ± 0,25inch, 
• Grubość: 0,5 ±0,01 inch,
• Folia T (1/10,000inch) – 40,
• Nieperforowany,
• Rozciągnięty,
• Wymiary arkusza: 48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm) lub  50"x100"(2540±50x1270±50mm).

 

2 arkusze

 

2.

Aluminiowe wypełniacze komórkowe o strukturze plastra miodu zgodne z poniższymi wymaganiami:
• Zgodny z AMS-C-7438,
• Wytworzony z aluminiowej foli typu 5052,
• Gęstość  8.1±0,8 lb/ft3,
• Wielkość komórek 1/8 ±0,012 cala,
• Grubość: 0,5 ±0,01 cala,
• Folia T (1/10,000inch) – 20,
• Nieperforowany,
• Rozciągnięty,
• Wymiary arkusza: 48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm) lub  50"x100"(2540±50x1270±50mm),

 

1 arkusz

 

 

UWAGA: Pozycje będą rozpatrywane indywidualnie zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru oferty.


KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY.


1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-03-28

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/310/2017

 

Mielec, 2017-03-17

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej spieniający zgodny z poniższymi wymaganiami:
• Możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem,
• 250F/350F temperatura utwardzania,
• Minimum rok przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < 0F
• Min. 10 dni przydatność po rozmrożeniu,
• Grubość  0,05 ± 0,01 cala,
• Temperatura pracy od -65F to 180F,
• Możliwość przetwarzania w ciśnieniu od próżni do 60 psi,
• Materiał o średniej przyczepności,
• Kompatybilny z kevlarowymi wypełniaczami komórkowymi,
• Możliwy do przetwarzania w więcej niż jednym procesie.

 

550±10%

sqf

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-03-28

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT DOZ/300/2017

 

 

 

Mielec, 2017-03-17

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Specyfikacja i wymagane możliwości dotyczące oprogramowania CAM dedykowanego do komputerowego wspomagania wytwarzania powłok i realizacji obróbki przyrostowej  (przestrzennego dodawania materiału warstwa po warstwie) jak również wykańczajacej obróbki ubytkowej za pomocą zrobotyzowanego systemu Fanuc 20Mi do natryskiwania zimnym gazem:
1. Jednolite środowisko Cam dla Robotów. Ścieżki tworzone w natywnych 6 lub więcej osiach robota bez transformacji z 3 czy 5 osi do kinematycznych osi robota.
2. Tworzenie parametrycznych elementów kinematyki np. stół obrotowy, który można przestawiać na poziomie projektowania procesu robota bez potrzeby zmian w kinematyce czy postprocesorze.
3. Parametryczny agregat narzędziowy - możliwość korekty kątów i przesunięć na poziomie projektu.
4. Możliwość zdefiniowania wielu punktów zamocowania detalu w przestrzeni – praca z wieloma różnymi systemami mocowań - rozwijana lista wyboru.
5. Mapa robota pozwalająca automatycznie zoptymalizować ścieżkę robota, tak aby wykluczyć niedostępne rejony pracy, jednorodności czy kolizje z elementami w trakcie pracy.
6. Mapa robota pozwalajaca na ręczną korektę przebiegu pracy robota z dynamicznym podglądem zmian ruchów robota odświeżanych na bieżąco w poglądzie kinematycznym.
7. Automatyczne i ręczne narzędzia do korygowania najazdów i odjazdów w operacji.
8. Symulacja bryłowa pozwalająca zwizualizować procesy ubytku, nakładania lub malowania
9. Pełna wizualizacja pracy kinematyki, uwzględniająca każdy ruch robota wraz z ruchami między operacyjnymi, z możliwością korygowania ręcznego ruchów łączących (optymalizacja międzyoperacyjna)
10. Interaktywna kinematyka robota.
11.Wieloosiowe operacje z dynamicznym dostosowywaniem zakresów pracy (kąty wychyleń i strefy ), regulacja graficzna zamiast wypełniania tabel danymi                                                                                    
12. 5 osiowa operacja konturowa z ręcznym dostosowywaniem wektorów wychyleń dla każdego punktu ścieżki.
13. Dynamiczna obróbka 2d, wydłużanie skracanie korekta najazdów ścieżki interaktywnie na ekrani        14. Możliwość obsługi 5 rodzajów maszyn (frezarki, tokarki, drutówki, roboty cnc oraz maszyny do cięcia),
15. Samodzielny system CAM nie wymagający do działania środowiska CAD.
16. Przejrzysty interfejs, każda ze strategii opatrzoną w graficzną podpowiedź,
17. Możliwość wdrożenia maszyn o bardzo skomplikowanej kinematyce z uwzględnieniem dodatkowych agregatów narzędziowych oraz mocowań,
18. Możliwość uzupełnienia kinematyki o symulator z funkcją wykrywania kolizji,
19. Kompatybilność i integracja z systemami CAD poprzez wtyczki oraz import natywnych formatów modeli 3D systemów SolidWorks, SolidEdge bez konieczności posiadania tychże systemów,
20. Automatyczne wykrywanie zmian zaimportowanych źródłowych modeli z możliwością ich aktualizacji w projekcie CAM.
21. Wynik obróbki generowany automatycznie i przekazywany do kolejnych operacji,
22. Możliwość tworzenia własnych operacji - dokładanie ruchów osi specjalnych, wystawianie nowych parametrów do specyficznych zastosowań,
23. Umożliwienie obróbki zoptymalizowanymi ruchami spiralnymi.
24. Specjalny podgląd ścieżki aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie zdefiniowanych parametrów jak np. krok, poziomy górny i dolny, czy kąt nachylenia powierzchni nie wymagający przeliczania operacji.
25. Wykres ruchów osi maszyny pozwalający na obserwacje zmian we współrzędnych w stosunku do długości ścieżki - rejestracja tempa zmian, wykrycie częstych zmian kierunku tj. zidentyfikowanie potencjalnych niebezpiecznych  /nieekonomicznych miejsc w ścieżce narzędzia,
26.Możliwość porównania kolorystycznego wizualizującego resztki materiału podczas płynnej symulacji, czy obracania widoku 3D.
27.Możliwość pełnej ingerencji w wygenerowaną ścieżkę narzędzia (edycja, usuwanie i dodawanie komend) oraz symulacji wprowadzonych zmian.
28.Automaty do generowania przygotówki jako cylinder/rura/obwiednia wg osi X/Y/Z.
Generowanie kostki i walca ma być przeprowadzone w oparciu o cały model, jak i jego część. Automatyczne generowanie odlewu z modelu docelowego. Wyciąganie i obrót dowolnej krzywej 2D. Generator pręta w osi X/Y/Z na bazie dowolnego wielokąta foremnego.
29.Rysowanie polilinii/splajnu na powierzchniach modelu jak i w przestrzeni 3D. Możliwość dodawania/odejmowania punktów kontrolnych oraz konwertowania splajn<->polilinia. Możliwość wykorzystania szkicu do stref pracy, ograniczeń i tworzenia przygotówki.

 

1,00

szt.

 

1.  Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.            

 

5.  Oferty niezgodne ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

 

6. Informacje dodatkowe:
Koszt oprogramowania powinien uwzględniać szkolenie z obsługi  oprogramowania.
Wdrożenie oprogramowania - zespolenie systemu CAM za pomocą postprocesora z systemem Robota FANUC 20Mi i przygotowanie w srodowisku CAM programu natryskiwania pow. zewnętrznej wybranego elementu (patrz zał.) wraz z jego fizyczną realizacją. Import danych – pliki typ: (step, iges, acis)

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-03-24

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-03-29

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT II DOZ/315/2017

 

Mielec, 2017-03-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Blacha ze stopu aluminium

 AMS-QQ – A -250/5

2024 T3

1 arkusz 0,5 x 1219,2 x 3657,6mm lub 1 arkusz 0,5 x 1231,9 x 2463,8 mm lub 2 arkusze 0,5 x 914,4 x 1828,8 mm

szer. i dł.: ± 5 mm
grubość: wg. normy

certyfikat jakości

 

szt.

2.

Blacha ze stopu aluminium

 AMS-QQ – A -250/5

2024 T3

 3 arkusze 1,62 x 1219,2 x 3657,6 mm lub 2 arkusze 1,62 x 1625,6 x 3657,6 mm

szer. i dł.: ± 5 mm
grubość: wg. normy

certyfikat jakości

 

szt.

3.

Blacha ze stopu aluminium

 AMS-QQ – A -250/5

2024 T3

1 arkusz 1,3 x 1219,2 x 3657,6 mm

szer. i dł.: ± 5 mm
grubość: wg. normy

certyfikat jakości

 

szt.

4.

Blacha ze stopu aluminium

 AMS-QQ – A -250/5 lub AMS-QQ-A-250/4

2024 T3 lub 2024 T351

1 arkusz 9,53 x 1231,9 x 3670,3 mm lub 1 arkusz 9,53 x 1231,9 x 3657,6 mm lub 2 arkusze 9,53 x 1231,9 x 1422,4 mm

szer. i dł.: ± 5 mm
grubość: wg. normy

certyfikat jakości

 

szt.

 

UWAGA:  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm. Pozycje będą rozpatrywane indywidualnie zgodnie z kryterium wyboru oferty tj. 90% cena, 10% termin dostawy.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-03-29

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone