Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/751/2018

                   

Mielec, 2018-09-25

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów termoplastycznych z włóknem węglowym w postaci tkaniny, wykorzystywanych w drugorzędowych strukturach lotniczych.

- Matryca: żywica termoplastyczna (wysokotemperaturowa, semikrystaliczna) , Zawartość żywicy: 42%,
- Grubość utwardzonej warstwy prepregu: 0,31mm
- Wzomcnienie węglowe :
  Splot: 5HS,
  Ilość włókien w pasmie rowingu: 3K
  Gramatura: 285 g/m2,
  Tensile strength 3500-3550 MPa,
  Tensile modulus 230-235 GPa,

- Szerokość rolki: 50 inch (1,27m),
- Zastosowanie w technologii formowania przy użyciu prasy,
- Materiał odporny na działanie typowych płynów lotniczych,

Certyfikat zgodności

600,00

 m2

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 60% CENA, 40% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Koszt opakowania i dostawy wliczony w cenę materiału lub uwgledniony w ofercie.


6. Dopuszcza się tolerancę +/- 10% od zamówionych ilości materiału.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-11-07

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

DOZ/769/2018 wew.2848/18/DZN

 

Mielec, 2018-09-26

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                 

Zapraszamy do konkursu ofertowego na : Wykonanie nowej nawierzchni na płycie lotniska powierzchnia 2850 m².

 

Zakres pracy:

 

1. Wykonanie tymczasowego, trwałego wygrodzenia placu budowy do wysokości 2 m z trzech stron placu budowy ( zabezpieczenie przed zabrudzeniem pozostałej części stojanki i dróg lotniskowych tzw. FOD w PZL) – ok 250 mb


2. Rozbiórka z utylizacja istniejącej nawierzchni i ziem ok .1851 m3  . Obecną nawierzchnię ( asfalt ) należy zerwać i zutylizować do głębokości ok. 70 cm

 

3. Wykonanie podbudowy , stabilizacja gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia powyżej Is≥1,00 -250,0 m3 .Wykonanie operatu geologicznego

 

4. Wykonanie placu manewrowego z dwóch warstw betonu zgodnie z poniższą specyfikacją. Warstwa wierzchnia zbrojona (ok 53 350 kg) zacierana powierzchniowo Uwaga Aby uzyskać wytrzymałość betonu C35/45 musi zostać użyte kruszywo granitowe lub bazaltowe. Również aby beton był odporny na środki obladzające należy zastosować cement mostowy CEM I 42,5R.


5. Wykonanie dylatacji betonu zgodnie z poniższą technologią - ok 1295 mb

 

 

Konstrukcja nawierzchni

25 cm w-wa ścierna z betonu cementowego C35/45

w-wa poślizgowa z geowłókniny

20 cm w-wa podbudowy z zasadniczej z betonu c20/25

20 cm w-wa piasku zagęszczonego

szczeliny dylatacyjne w odległościach 5 m x 4 m

ilość zbrojenia na m² 2 x siatka, oczko 20 cm x 20 cm fi 12

 

 

Proszę o informację, czy są Państwo zainteresowani udziałem w konkursie ofertowym do dnia: 10.10.2018

 

Termin zamknięcia ofertacji: grudzień 2018

przewidywany termin robót to marzec 2019

RFQ nr: DOZ/769/2018 wew.2848/18/DZN 

 

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt.

 

Oferta powinna zawierać:

- cenę w ujęciu netto oraz walutę
- LT ARO -  termin realizacji usługi/dostawy od momentu otrzymania zamówienia
- ważność oferty – w przypadku jej nie przedstawienia uznajemy, że termin ważności wynosi 30 dni
- numer oferty handlowej – w przypadku jej nie przedstawienia uznajemy, że numerem oferty jest data krótka przesłanej oferty
- warunki gwarancji
- warunki dostawy i płatności

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

INNOLOT II DOZ/790/2018

                   

Mielec, 2018-09-28

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of

measure

1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów termoplastycznych z włóknem węglowym w postaci taśmy, wykorzystywanych w drugorzędowych strukturach lotniczych.

- Matryca: żywica termoplastyczna (wysokotemperaturowa, semikrystaliczna) , Zawartość żywicy: ~34%,
- Jedna partia prepregu,

- Wzomcnienie węglowe :
  Splot: taśma jednokierunkowa,
  Gramatura:140-150 g/m2,
  Tensile strength 4400-4650 MPa,
  Tensile modulus 230-235 GPa,

- Szerokość taśmy: 0,25inch (6,35mm) - tolerancja (-0,15)/+0,00
- Preferowany brak łączenia taśmy za pomocą zgrzewu,
- Rolki przeznaczone do maszyny AFP firmy Coriolis,
- Wielokrotność 8 rolek

Certyfikat zgodności

700,00

 m2

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Koszt opakowania i dostawy wliczony w cenę materiału lub uwzględniony w ofercie.


6. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% od zamówionych ilości materiału.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-11-12

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone