Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/977/2017

Mielec, 2017-10-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Płyta ze stopu aluminium (przygotówka)

EN AW-7075 lub inna równoważna

7075-T651 

Grubość płyty: 20 mm
Wymiar przygotówki: 1550x225

/+1%

Świadectwo jakości / zgodności

4,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-10-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT DOZ/981/2017

Mielec, 2017-10-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Włóknina oddychająca przeznaczona do procesów autoklawowych. Odporna na wysokie ciśnienia. Wyłożona na ostrych krawędziach zabezpiecza worek próżniowy przed przebiciem. Parametry techniczne: materiał poliester; kolor biały; temperatura pracy do 204°C; gramatura 339 g/m2. Szerokość rolki 152 cm; długość 50 m.

 

1,00

rolka

2

Prepreg narzędziowy na epoksydowym systemie żywicznym ze wzmocnieniem tkaniną węglową, splot twill 2x2, gramatura 650 g/m². System powinien być zatwierdzony do wykonywania przyrządów dla przemysłu lotniczego.
Wymagania techniczne:
- system przeznaczony do utwardzania w niskich temperaturach (50-75°C),
- system musi zapewnić poprawną pracę narzędzia w temperaturze do 190°C dla procesów autoklawowych,
- niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,
- trwałość: minimalny wymagany czas zapewniający formowanie materiału dla temperatury otoczenia 18°C to 5 dni (tack life); minimalny czas przechowywania materiału 12 miesięcy przy -18°C.

 

25,00

3

Zwężka Venturiego wykorzystująca linie sprężonego powietrza do wytwarzania podciśnienia bez uzycia pompy próżniowej. Wymagana wysokość podciśnienia -0,86 bar (ciśnienie w linii 5,5 bar.) . Średnica gwintu do podpięcia przewodu próżniowego 1/4" (typ męski); kompatybilny z posiadaną złączką AQD 500TF. Średnica gwintu do wkręcenia do linii sprężonego powietrza 1/8" (typ żeński).  

 

1,00

szt.

4

Taśma uszczelniajaca butylowa przeznaczona do procesów autoklawowych. Parametry techniczne: max. temperatura pracy 150 °C (worek do przyrządu), 180 °C (worek do worka); grubość 3mm. Szerokość rolki 12 mm; długość 15 m.

 

20,00

rolka

5

Epoksydowa płyta narzędziowa do pracy w wysokiej temperaturze. Gęstość 0,70 wg ISO 2781-88; twardość 75 Shore D1 wg ISO 868-85; wytrzymałość na ściskanie 50 MPa; wytrzymałość na zginanie 30 MPa; Moduł elastyczności w zginaniu 2 500 MPa; temperatura zeszklenia 115oC. Grubość płyty 50 mm; wymiary płyty 1500x500 mm.

 

14,00

szt.

6

Klej epoksydowy, dwuskładnikowy do łączenia płyt poz.4. Lepkość (Brookfield, 25oC): żywica - pasta, utwardzacz 850 mPa.s. Gęstość (25oC): żywica - 0.78; utwardzacz - 1.07. Czas życia (115g, 25oC) 30 minut; twardość 75 ShoreD (23oC); współczynnik rozszerzalności cieplnej 45*10-6K-1. Dostarczyć żywicę z utwardzaczem. Opakowania: żywica 0,43 kg; utwardzacz 0,065 kg. 

 

11,00

szt.

7

Wypełniacz poliestrowy, dwuskładnikowy do szpachlowania płyt poz.4. Gęstość: żywica - 14.17 lbs./gal; utwardzacz - 10.0 lbs./gal. Czas życia 4-7 minut (100g, 25oC). Parametry termiczne i mechaniczne: twardość 80-90 Shore D; Tg 66oC; wytrzymałość na rozciąganie 22 MPa; wytrzymałość na zginanie 43 MPa. Dostarczyć żywicę z utwardzaczem. Opakowania: żywica- kwarta; utwardzacz- dedykowane.

 

7,00

szt.

8

Uszczelniacz dedykowany do uszczelniania powierzchni płyt narzędziowych poz.4. Gęstość ~ 1g/cm3; temperatura zapłonu 44oC. Postać - różowy płyn. Aplikacja bawełnianą ściereczką lub pistoletem. Do uzyskania wysokiego połysku rekomendowana aplikacja pistoletem o dyszy 0,5 mm i ciśnieniem 1-1,5 bar. Wielkość opakowania 1,2 kg.  

 

2 x 1,2

kg

9

Środek rozdzielający (antyadhezyjny) na bazie rozpuszczalnika dedykowany do nakładania na uszczelniacz poz.8. Śłuzy do oddzielania kompozytów epoksydowych. Zapewnia lśniące wykończenie, dobry poślizg na skomplikowanych kształtach i brak transferu na kompozyt. Aplikacja bawełnianą ściereczką. Gęstość ~0,8 g/cm3; max.temp.użytkowania 450oC; temp.aplikacji 10 - 80 oC; czas utwardzania ostatniej warstwy 30 - 60 minut (temp.pokojowa); 15 - 30 minut (50oC). Wielkość opakowania 0,4 kg.

 

6 x 0,4

kg

10

Środek antyadhezyjny (separator do form) na bazie rozpuszczalnika dedykowany do kompozytów epoksydowych i docisków gumowych,silikonowych. Zapewnia lśniące wykończenie i dobry poślizg na skomplikowanych kształtach. Czas utwardzania w temp. pokojowej 5-10 minut. Czas schnięcia pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw w temp. pokojowej 5 minut. Stabilność termiczna do 400 °C. Temperatura aplikacji 15 do 135 °C. Postać - przezroczysta ciecz.Wielkość opakowania 5 litrów.

 

5,00

litr

11

Środek czyszczący na bazie wody dedykowany do form kompozytowych i metalowych. Usuwa środki ścierne, smary i woski . Czas utwardzania natychmiast. Temperatura aplikacji 10 do 40 °C. Postać - przezroczysty płyn. Aplikacja bawełnianą ściereczką. 

 

5,00

litr

12

Środek uszczelniający do form kompozytowych i modeli na bazie rozpuszczalnika. Zapewnia połyskujące wykończenie. Czas utwardzania 15-20 minut. Temperatura aplikacji 15 do 35 °C. Postać - przezroczysty płyn. Aplikacja bawełnianą ściereczką. 

 

3,00

litr

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości dla pozycji 1-12 mogą się różnić o +/-10%, przy czym różnica może wynikać jedynie z wielkości oryginalnych opakowań produktów. Do oferty proszę dołączyć karty charakterystyk technicznych oraz MSDS. Na opakowaniu zamieścić datę ważności.


6. PUNKTY DOSTAWY  :
Poz.1, 2, 10 -  adres dostawy Wit-Composites, Kolonia Krasienin 38A, 21-025 Niemce.
Poz. 3-9 , 11, 12 -  adres dostawy PZL Mielec, Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-10-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT DOZ/987/2017

Mielec, 2017-10-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Dwuskładnikowy klej epoksydowy do łączenia metalu, drewna, tworzyw sztucznych i szkła. Dobra przyczepność do aluminium. Spoina elastyczna, odporna na wodę i większość płynów. Czas utwardzania: 3-5 dni (25 °C), 1h (82 °C) . Czas życia 40 minut (450 gram masy, 25 °C) .Lepkość ~ 12 Pa*s (po zmieszaniu części A i B, 25 °C ). Gęstość ~1,1 g/ml (po zmieszaniu części A i B, 25 °C). Twardość Shore D ~80. Tg suche  53 °C (DMTA, po utwardzaniu przez 72h w temperaturze 25 °C). Wytrzymałość na odrywanie: wspinającym bębnem 396N/25mm, test T-Peel 205 N/25mm ( 2024-T3 plater/PAA, 24h, 25°C, 28 in-Hg). 

 

2 x 1,00

litr/liter

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości dla pozycji 1 mogą się różnić o +/-10%, przy czym różnica może wynikać jedynie z wielkości oryginalnych opakowań produktów. Do oferty proszę dołączyć karty charakterystyk technicznych oraz MSDS.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą proszę przesłać uzupełnione, podpisane i opieczętowane oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-10-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agnieszka Klich-Jungiewicz  tel. 17 743 1410 email: agnieszka.klich-jungiewicz@lmco.com

INNOLOT II DOZ/920/2017

Mielec, 2017-10-18

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/920/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0003/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Adamet-Niemet Sp. z o.o.

 

Adres: ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów

 

Data wpłynięcia oferty: 12.10.2017r.

 

Wartość netto oferty: 8.290,00 EUR

 

Wartość brutto oferty: 10.196,70 EUR

INNOLOT II DOZ/899/2017

Mielec, 2017-10-18

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/899/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Alinox / SCOPE Group

 

Adres: 41-409 Mysłowice; ul. Białobrzeska 47

 

Data wpłynięcia oferty: 02.10.2017r.

 

Wartość netto oferty: 13.330,00 USD

 

Wartość brutto oferty: 16.395,90 USD

INNOLOT II DOZ/925/2017

Mielec, 2017-10-18

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/925/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Biuro Handlowe A. Banek

 

Adres: ul. Kasprzaka 12A, 39-300 Mielec

 

Data wpłynięcia oferty: 13.10.2017r.

 

Wartość netto oferty: 1.904,00 PLN

 

Wartość brutto oferty: 2.341,92 PLN

INNOLOT II DOZ/959/2017

Mielec, 2017-10-19

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/959/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0003/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Alinox / SCOPE Group

 

Adres: 41-409 Mysłowice; ul. Białobrzeska 47

 

Data wpłynięcia oferty: 09.10.2017r.

 

Wartość netto oferty: 24.080,00 PLN

 

Wartość brutto oferty: 29.618,40 PLN

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone