Proces rekrutacji

 

Standardowo proces rekrutacji do Polskich Zakładów Lotniczych składa się z następujących etapów:
  1. Selekcja aplikacji: formularz wypełniony na naszej stronie, oraz CV, list motywacyjny w wersji polskiej i /lub angielskiej;
  2. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu weryfikację elementarnych kryteriów, które kandydat musi spełniać na danym stanowisku pracy (w tym znajomość języka angielskiego);
  3. Rozmowa kwalifikacyjna I z przedstawicielem HR oraz kierownikiem liniowym.
  4. Przy okazji tej rozmowy kandydat proszony jest o przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kluczowych, wspomnianych w ogłoszeniu certyfikatów i zaświadczeń, oraz listów lub kontaktów referencyjnych.
  5. Możliwym jest także etap praktycznych testów, np. test umiejętności pilotażu na stanowisku pilota statków powietrznych.
  6. Rozmowa kwalifikacyjna II z przełożonym kierownika liniowego oraz reprezentantem HR służąca podjęciu decyzji o zatrudnieniu kandydata.
 
Kandydaci, którzy zgłaszają do nas swoją aplikację proszeni są także o przedstawienie oświadczenia na temat niekaralności w Polsce oraz braku konfliktu z prawem amerykańskim.
Jesteśmy do tego zobowiązani Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U z 2001 r. Nr 67 poz. 679) oraz Licencją MLA (Manufacturing License Agreement).
 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym oraz dokumencie CV są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. ul Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe: tel.: +48 17 743 1901, +48 17 743 1902 mail: pzl.lm@lmco.com

 

Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
W sytuacji jeśli Państwo, którzy złożyli do nas swoje dane życzą sobie ich usunięcia z naszej bazy prosimy o niezwłoczną informację na adres: pzl_daneosobowe.gr-sac@lmco.com
 
 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone