Praktyki studenckie

Zdobądź doświadeczenie, zgłoś się na praktykę

 

 

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne, dwumiesięczne wakacyjne praktyki studenckie. Podczas praktyk możesz poznać naszą firmę, a przede wszystkim podnieść swoje kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej.

 

Nasza propozycja

 

Tegoroczne praktyki będziemy organizować w poniższych obszarach firmy

 

         

Lp.

Obszar

Zakres zadań:

 

 

 

1.

 

 

Dział Archiwum Dokumentacji Technicznej i Aktowej

 • przyjmowanie zamówień na realizację prac
 • wykonywanie kopii dokumentacji normatywnej i eksploatacyjno – opisowej
 • przejmowanie i przechowywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Spółki.
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do wypożyczania dokumentacji technicznej

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Dział Ekspedycji, Odpraw Celnych i Transportu

 • opracowywanie list wysyłkowych części,
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów wysyłkowych: kody, adresy, etykiety, itp.,
 • obsługa planistyczna  wysyłek w SAP oraz na portalach klientów,
 • współpraca z firmami kurierskimi i spedycyjnymi w zakresie organizacji transportów jak i  dokumentacyjnego wydawania
 • przesyłek  - nadzór nad  dokumentacją celną (ECS, T1) listy pakowe, faktury sprzedażowe , listy przewozowe AWB/HAWB, CMR,
 • dostarczanie i odbiór dokumentacji celnej do/z Oddziału Celnego w Mielcu,

 

 

3.

 

 

Dział Serwisowania

 • przegląd zgłaszanych usterek gwarancyjnych i po gwarancyjnych na samolotach M28 05,
 • uzupełnienie bazy usterek,
 • dodatkowo będzie można poznać budowę samolotu M28 05,

 

 

 

4.

 

 

 

Dział Logistyki

 • zapoznanie z praca narzędziowni, praca z ustawiaczami oraz logistykami. Wsparcie w projekcie parametryzacji narzędzi.
 • praca w magazynie hutniczym, zapoznanie z procesami realizowanymi przez magazyn,
 • praca w rozdzielni wysyłkowej, zapoznanie z procesami realizowanymi w komórce, wsparcie w realizacji projektu redukcji PIV oraz wprowadzenia nowego sprzętu do transportu wewnątrz hal.

 

 

5.

 

 

Laboratorium Procesów Chemicznych i Metalurgicznych

 • cięcie próbek mikroskopowych z różnych stopów metali
 • wykonywanie zgładów metalograficznych (szlifowanie, polerowanie)  trawienie zgładów i próbek makro
 • obserwacje na mikroskopie metalograficznym przygotowanie roztworów do trawienia
 • wykonywanie badań szybkości trawienia
 • opracowanie dokumentacji laboratoryjnej

 

 

6.

 

 

Laboratorium Procesów Chemicznych i Metalurgicznych

 • wykonywanie analiz składu chemicznego roztworów metodami instrumentalnymi i klasycznymi,
 • obliczanie składników i wykonywanie zaleceń do sporządzania i korygowania składu roztworów,
 • wykonywanie roztworów i kompozycji wieloskładnikowych,
 • badanie szybkości trawienia w roztworach,
 • sprawdzanie urządzeń i sprzętu laboratoryjnego,

 

 

7.

 

 

Dział PR i Marketingu

 • wsparcie organizacji wydarzeń jubileuszowych PZL Mielec
 • komunikacja pomiędzy dostawcą usług a PZL Mielec, 
 • wsparcie organizacyjne wizyt i wydarzeń wewnętrznych w PZL Mielec,
 • wsparcie zadań bieżących Działu

 

 

8.

 

 

Dział Zaawansowanych Technik Projektowania

 • wykonywanie modeli i dokumentacji w CATIA V5,
 • wsparcie produkcji,
 • adaptacja dokumentacji,
 • wykonywanie analiz,
 • opracowanie aplikacji do automatyzacji procesów projektowania,

 

 

9.

 

 

Dział Kontroli Jakości

 • udział w przeprowadzaniu badań nieniszczących metoda FPI.
 • udział w przeprowadzaniu badań nieniszczących metoda MPI.
 • weryfikacja dokumentacji -instrukcji jakościowych na zgodność z wymaganiami klienta (norm).
 • udział w okresowych badaniach do sterowania procesem.

 

 

10.

 

 

Laboratorium Pomiarowe Długości i Kąta

 • inwentaryzacja dokumentacji znajdującej się w laboratorium.
 • stworzenie elektronicznej bazy dokumentów.
 • inwentaryzacja narzędzi składowanych w wydawalni.
 • organizacja składowania narzędzi pomiarowych w laboratorium zgodnie z zasadami 6s.

 

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi praktykanci zostaną zapoznani z:

 • zakresem pracy w obszarze
 • instrukcjami obowiązującymi w obszarze
 • przepisami BHP i przeciwpożarowymi
 • Regulaminem Pracy
 • Kodeksem Etycznym Lockheed Martin
 • przepisami Bezpieczeństwa IT
 • zasadami zapobiegania uszkodzeniem ciał obcych (FOD)
 • przepisami Kontroli Eksportu
 • ustanowionymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wymagania Lockheed Martin

 

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 24 kwietnia 2018 r. poprzez uzupełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się w zakładce Kariera -> Rekrutacja -> Oferty pracy -> Praktyka studencka.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17-743-13-48.

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone