Formularz Darowizna

Wnioskujący *
Nazwa organizacji *
Czy organizacja jest finansowana ze środków publicznych powyżej 50%? *
Adres siedziby *
Kod pocztowy *
REGON *
NIP *
Nr. konta *
Osoba kontaktowa *
Funkcja
Adres e-mail *
Telefon *
Rodzaj darowizny *
Kwota / przedmiot darowizny *
Przeznaczenie *
Uzasadninie
Dokumenty niezbędne do przyjęcia wniosku: KRS lub inny dokument powołujący organizację do życia, NIP, REGON
Plik
Dodaj kolejny plik

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone